Kategori: Helium antenner

Maksimer utbyttet av din Helium hotspots
Med hjelp av den rette Helium antenne du kan måle rekkevidden til din Helium Miners og dermed utbyttet av ditt Helium Maksimer hotspots. Våre Helium antenner er kompatible med alle Helium Hotspot fabrikater av forskjellige merker. Ved siden av Helium antenne er det Helium Kabel avgjørende for utbyttet av din hotspot.

Filter:

Verfügbarkeit
0 valgt retur
Produkttyp
0 valgt retur
Marke
0 valgt retur

13 produkter

Filtrer og sorter

Filtrer og sorter

13 produkter

Verfügbarkeit
Produkttyp
Marke

13 produkter

typer av Helium antenner

Et grunnleggende skille skilles mellom rundstrålende antenner (omnidireksjonsantenner) og retningsantenner (retningsantenner). Begge antennetypene er basert på Lorawan-teknologi. Denne teknologien kombinerer radioteknologi med lang rekkevidde og lavt strømforbruk. LoRa står for lang rekkevidde, altså stor rekkevidde og beskriver i utgangspunktet kun en spesiell type modulasjon for radiosignaler. LoRa-antenne, Lorawan-antenne, HNT-antenne, Helium gruvedrift antenne og Helium Antenne brukes ofte som et synonym. Følgende informasjon kan hjelpe deg å velge den rette Helium finne antenne.

Signalåpningsvinkel på Helium antenne, rundstrålende antenne. Her vises de forskjellige vinklene til en 3dBi, 5dBi, 7dBi og 9dBi antenne.

1) Omnidireksjonelle antenner (omnidireksjonelle antenner)

En rundstrålende antenne dekker i utgangspunktet omgivelsene med 360 grader. Nivået på dBi-tallet er en første indikasjon på signalåpningsvinkelen Helium Antenne. Jo høyere dBi-tallet er, desto smalere er signalåpningsvinkelen til antennen.

Følgelig er en 3 dBi-antenne mer egnet for et miljø med mange eksisterende gruvearbeidere i umiddelbar nærhet. På grunn av det brede dekningsfeltet kan alle gruvearbeidere i nærheten teoretisk nås. Et slikt scenario møter man ofte i byområder med høy tetthet Helium hotspots

rekke forskjellige Helium Antenner bruker eksemplet med flere rundstrålende antenner

Med et synkende antall andre Helium Gruvearbeider i området bør det brukes en HNT-antenne med høyere dBi-tall. Altså fjernt Helium Gruvearbeider enn vitner kan nås. Et høyere dBi-tall skaper et høyere område. I utgangspunktet bør man passe på at siktlinjen er så fri som mulig med færrest mulig hindringer. Så radiobølgene som sendes kan se de andre HNT gruvearbeidere faktisk når og radiosignalene (også kalt beacons) til de andre gruvearbeiderne mottas og bekreftes.

Antennene opererer i det lisensfrie frekvensområdet 867,100 MHz til 868,500 MHz. Denne frekvensen tilhører et frekvensbånd fra radioområdet som kan brukes uten lisenskostnader. Derfor vil de Helium Antenner også ofte referert til som LoRaWAN-antenne 868.

Retningsbestemt antenne visualisert. En retningsantenne retter all sin stråling i en bestemt retning. Her ble retningsantennen illustrert med et fjell som eksempel

2) Retningsantenner (retningsantenner)

I motsetning til den rundstrålende antennen, dekker en retningsantenne et spesifikt område med svært høy ytelse på både horisontale og vertikale plan. Dette er nyttig når Helium Antenne kan kun dekke et begrenset område på horisontalplanet på grunn av topografiske årsaker eller andre Helium Gruvearbeider er kun tilgjengelig i en bestemt retning. Et slikt scenario vil for eksempel være hvis posisjonen din er på et fjell. Med en omni-antenne ville mesteparten av overføringskraften bli ubrukelig stråle "inn i" fjellet.

Følgelig kan området foran fjellet dekkes desto bedre med en retningsantenne, siden hele kraften til antennen er rettet utelukkende mot det fritt synlige området. En retningsantenne kan imidlertid også festes til en balkong dersom selve huset blir et hinder for den rundstrålende strålingen.

dBi-tallet er også en indikasjon på strålevinkelen for retningsantenner. I tillegg beveger retningsantenner seg som alle de andre Helium Antenner og mange andre radioantenner i det lisensfrie frekvensområdet rundt 868 MHz.

 • Helium Antenne Omnidireksjonell antenne

  Omnidireksjonell antenne (omnidireksjonell antenne)

 • Helium antenne, retningsantenne

  retningsantenne

 • stråling

  360 graders stråling på horisontalplan, rekkevidde begrenset av dBi-tall på vertikalplan

 • stråling

  rekkevidde forårsaket av dBi-tall på horisontalt og vertikalt plan

 • Geeignet für

  Miljøer med få hindringer, slik at 360 grader kan brukes

 • Geeignet für

  For eksempel i en skråning slik at antennen bare kan stråle i én retning

Overføringskraft på Helium Gruvearbeider og rekker av Helium antenner

Siden oppdateringen til Proof of Coverage V11 på slutten av 2021, har en Helium Antenne i tillegg til ytelsen til Helium Miners ingen mer ytelsesgevinst. Alle sammen Helium Miner har derfor en maksimal overføringseffekt på 14 dBm eller tilsvarende 25 milliwatt. Denne justeringen er basert på lovkrav som gjelder i Europa. Alle Helium Gruvearbeidere sender derfor med 14 dBm eller 25 milliwatt overføringseffekt, uavhengig av antennen, forutsatt at dBi-nummeret til Helium antenne i Helium app ble spesifisert riktig. 

Rekkevidden kan derfor kun påvirkes av endringen i strålingsmønsteret, som skjer på grunn av et høyere dBi-tall på antennen. For eksempel vår MMG 12dBi Antenne har kun en strålevinkel på 12 grader. Dette betyr at kraften på 14 dbm buntes sammen i en relativt tynn stråle og oppnår dermed større rekkevidde. Likevel er det også med en 3dBi Antenne mulig å oppnå rekkevidde på 100 km. Også her spiller følsomheten til den mottatte gruvearbeideren en rolle. De fleste nye gruvearbeidere med SX1302 radiokort går ned til -142 dbm. Det vil si, så snart følsomheten til den mottatte gruvearbeideren er høy nok, selv med en 3dBi Antennefyr kan mottas fra en avstand på over 100 km. Så snart den mottatte gruvearbeideren bare har en følsomhet på -120 dBm, kan det samme signalet bare mottas fra en avstand på 75 km. Det betyr at vi har to forskjellige områder med samme signal.

Av denne grunn kan det ikke sies at en viss rekkevidde kan oppnås med en spesifikk HNT-antenne, da rekkevidden avhenger av en rekke faktorer. Avstandene brukt i dette eksemplet er kun for illustrasjon og kan beregnes nøyaktig med en kalkulator for Free Space Path Loss (FSPL) hvis du er interessert. I tillegg er den mulige rekkevidden også påvirket av forsterkningen til mottakerantennen. Basert på alle disse mulige variablene, en konkret indikasjon på rekkevidden til en spesifikk Helium Hotspot-antenne når den brukes i Helium-Nettverk nesten umulig.

Hva må jeg gjøre når jeg setter opp min Helium note antenne? 

Den optimale plasseringen bør alltid være så høy som mulig, slik at radiobølgene til Helium antenne så uforstyrret som mulig Helium Gruvearbeider tilgjengelig. Vi har to forskjellige monteringsmuligheter for HNT-antennen å velge mellom: utendørs eller innendørs. I det følgende vil vi diskutere begge scenariene: 

Helium Antenne utendørs plassering

Den optimale plasseringen av din Helium Antenne er et punkt der antennen er høyere enn omkringliggende bygninger, trær eller fjell. En fri sikt rundt er derfor optimal for å oppnå maksimal rekkevidde Helium tømme antennen. Så snart du installerer HNT-antennen utenfor huset, har du de beste forutsetningene for å finne den beste plasseringen i ditt område. Vi vil derfor anbefale å montere den utenfor huset så snart de generelle forholdene tillater det. For å koble din miner til en LoRaWAN-antenne trenger du i utgangspunktet en passende koaksialkabel, ideelt sett en s.k. Koaksialkabel med lavt tap. Uten dette er tilkobling av gruvearbeider og antenne ikke mulig.

Når du har en innendørs gruvearbeider og din Helium Skal du sette opp antennen ute trenger du som regel også vinduskanal, siden det Koaksialkabel med lavt tap er for tykk til å skyves under døren eller vinduet. 

1 av 3
Helium Miner Outdoor Case fra MyMiningGear

HNT-antennen kan installeres på en rekke utendørsplasser. Nedenfor skal vi se nærmere på noen av mulighetene:

montering av Helium Antenne på taket: Hvis du har muligheten, din Helium For å montere antennen på taket bør antennen stikke litt ut over kanten av taket. 

montering av Helium Antenne på en vinduskarm utenfor: Montering på en vinduskarm eller selve vinduet er også mulig med passende tilbehør. LoRaWAN-antennen bør settes opp så vertikalt som mulig for å kunne fordele radiobølgene målrettet. Igjen, en direkte vindusgjennomføring nyttig. 

montering av Helium Antenne på balkongen: For noen kan balkongen være en god måte å unngå husets vegger, i hvert fall i en bestemt retning. I et slikt scenario er en retningsantenne nesten alltid det beste valget, med mindre du er midt i en tungt gruvearbeider mettet og tett befolket by. Her er det riktig igjen Koaix-kabel med lavt tap og vindusgjennomføring nødvendig. 

Innendørs Helium Fest Miner + antenne utenfor: Med en matchende utendørs sak du har også muligheten til innendørs Helium Hotspot selv å ta med utenfor. Dette har den fordelen at tap forårsaket av bruk av for lange kabler og vindusgjennomføringer unngås. Selv om vår 400 lavtapskabel og vindusgjennomføringer for et effektivt lavt tap Helium gruvedrift, bør hotspot plasseres så nært som mulig Helium antenne å foretrekke. Med skiftet av innendørs Helium Gruvearbeidere gjennom en utendørs sak til utsiden reduserer du derfor mulige dBi-tap gjennom kabler, vinduskanaler og adapter til et absolutt minimum. Så snart en koaksialkabel på mer enn ~10m må brukes i et oppsett, anbefaler vi å konvertere til utendørs - PoE (Power over Ethernet)-varianten. Du kan finne mer detaljert informasjon om plassering av hotspot utendørs med en utendørs sak på vår Utendørskoffert produktside

-> I eksempelbildet vårt ble det brukt en rundstrålende antenne. Selvfølgelig kan en retningsantenne også brukes i forbindelse med utendørs saken.

Magnetisk base for en rundstrålende antenne, Helium antenne

Helium Antenne innendørs plassering

Når du ikke har noe valg, ditt Helium Å installere antennen utenfor er også et lukrativt alternativ. Igjen bør du prøve å bruke høyest mulig posisjon. I det følgende vil vi vise til to mulige innendørsplasseringer Helium gå inn i antennen. 

Montering på loftet: En montasje av Helium En antenne på loftet, for eksempel, vil likevel være bedre enn en lavere utendørs installasjon. Høyden på antennen er en av de viktigste faktorene for god kommunikasjon med andre HNT-hotspots. Hvis hindringer begrenser siktlinjen din, Helium antennen folder ikke ut hele rekkevidden. Likevel øker det rekkevidden til gruvearbeideren din. Scenarioet med Helium En antenne er derfor alltid bedre enn scenarioet uten antenne, selv om forholdene ikke er optimale.  

Vedlegg nær vinduet: Innendørs tilbyr et vedlegg av Helium Monter antennen ved eller i nærheten av vinduet for å unngå høyere signaldempning forårsaket av solide vegger. HNT-antennen bør settes opp så vertikalt som mulig for å kunne fordele radiobølgene målrettet. På vinduskarmen kan man gjøre dette magnetisk stativ hjelp. Den magnetiske basen kan kun brukes til rundstrålende antenner. Ønsker du å bruke retningsantenne kan du for eksempel bruke stativ. 

Helium Kabel - 400-serien koaksialkabel RPSMA hann til N type hunn MMG Helium+

Hvilken kabel trenger jeg for tilkoblingen mellom miner og antenne?

Til din Helium Gruvearbeidere med Helium For å kunne koble til en antenne trenger du en passende koaksial, ideelt sett vår 400 lavtapskabel. Følgende gjelder: jo kortere koaksialkabel, jo bedre. Hver ekstra meter med kabel betyr ytterligere tap når det kommer til signalstyrken til signalene som mottas. Du bør alltid være forsiktig med å bruke tynne, billige koaksialkabler. Strømtapet som en slik kabel kan generere vil ha en massiv innvirkning på gruveresultatene dine. Høykvalitets 400 lavtap koaksialkabler er utformet på en slik måte at de genererer så lite tap som mulig, men dette er håndterbart opp til en viss lengde.

Så snart du velger mellom en innendørs plassering med en lang kabel eller en bedre utendørs plassering for antennen, koblet til en 400 kabel med lavt tap må bestemme, bør du alltid velge den bedre utendørs plassering. Den bedre plasseringen gir deg en mye høyere økonomisk avkastning som langt overstiger tapet gjennom koaksialkabelen. Koaksialkabler med lavt tap er derfor verdt, men bør velges strategisk. 

Bruk av ulike adaptere, for eksempel SMA til RP-SMA, bør også velges med omhu. Hver ekstra skruforbindelse betyr ekstra strømtap. Sørg derfor fra begynnelsen av at du bestiller de riktige kablene med de riktige koblingene for oppsettet ditt. Du er også velkommen til å ta en titt på vår Tilkoblingsveiledning. Du er også velkommen til å sende en e-post til support@mymininggear.com send, bør du fortsatt ikke være sikker på valg av riktig kabel osv.

Til kablene
Tid, Timeglass, MyMiningGear. Hvor lang tid tar det før Helium Belønninger etter installasjon av Helium øke antennen?

Hvor lang tid tar det før Helium Belønninger etter installasjon av Helium øke antennen?

Hvis du har optimalisert oppsettet eller installert en ny LoRaWAN-antenne, ikke bli skuffet hvis belønningene ikke har blitt bedre umiddelbart neste dag! Av erfaring kan vi fortelle deg at her kreves tålmodighet. For å realistisk kunne vurdere om endringene er ledsaget av en økning i avling, bør du samle inn data i minst to uker. Dette betyr først og fremst ikke bare belønningene du mottok i løpet av denne tiden, men fremfor alt endringen i de mottatte beacons sammenlignet med den tidligere statusen til RSSI (Received Signal Strength Indicator) og SNR (Signal Noise Ratio). Hvis disse verdiene har forbedret seg betydelig med et mottatt beacon fra en gruvearbeider som du allerede har mottatt før, kan du være sikker på at endringene også har medført noe og vil ha en positiv effekt på det totale resultatet på lang sikt. RSSI- og SNR-verdien, jo bedre mottatte signal. Hvis du alltid hadde en RSSI på ~ -128dBm og en SNR på ~ -22dB før optimaliseringene med en kjent gruvearbeider og nå plutselig verdier på -115dBm for RSSI og -6dB for SNR, har det mottatte signalet endret seg i styrke og massivt forbedret kvalitet.

Informasjon sist oppdatert 30.08.2022